0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴

تکالیف

تکالیف خود را بصورت pdf بفرستید . اگر از تکالیف خود عکس دارید . میتوانید با استفاده از نرم افزار های موجود در گوشی و کامپیوتر عکس های خود را بصورت pdf در بیاورید . آموزش برای بارگزاری ابتدا روی انتخاب فایل میزنید و فایل خودتو انتخاب میکنید بعد فیلد های نام و مشخصات کلاس […]
این صفحه فقط برای اعضاء در دسترس است.