❊ فصل ششم : روابط بین ریشه ها در معادله درجه 2 ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال 1 ) ریاضی 96

سوال 2 ) تجربی 84 خارج

سوال 3 ) تجربی 93

سوال 4 ) تجربی 90

سوال 5 ) ریاضی 94

سوال 6 ) ریاضی 95

سوال 7 ) تجربی 94 خارج

سوال 8 ) تجربی 85

سوال 9 ) تجربی 88

سوال 10 ) تجربی 88 خارج

سوال 11 ) ریاضی 92

سوال 12 ) ریاضی 89

سوال 13 ) تجربی 90 خارج

سوال 14 ) تجربی 84 خارج

سوال 15 ) تجربی 94

سوال 16 ) ریاضی 92

سوال 17 ) تجربی 86

سوال 18 ) تجربی 87

سوال 19 ) ریاضی 90

سوال 20 ) ریاضی 90 خارج

سوال 21 ) ریاضی 96 خارج