معرفی کتاب دوپینگ ریاضیات کنکور

کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

✹ دوپینگ ریاضی کنکور ✹ جمع بندی به سبک دانلود فصل اول کتاب دوپینگ ریاضیات ❈ ویژگی های کتاب : ☑  1 ) وقتی در حال خوندن درسنامه هستید میبینید مطالبی رو که توش اشکال داشتید بیشتر توضیح داده شده ☑  2) پاسخ سوالات اساسی تون رو با مطالعه متن درسنامه میگیرید. ☑  3) تستها […]

آزمون شماره 5

کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

 مبحث : هندسه ، آنالیز و احتمال ، آمار دانلود پاسخنامه تشریحی

آزمون شماره 4

کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

مبحث : درجه 2 ، الگو و دنباله ، لگاریتم دانلود پاسخنامه تشریحی

آزمون شماره 3

کتاب دوپینک بابک سادات گد qr

 مبحث : حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد  دانلود پاسخنامه تشریحی