0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
photo_2021-05-11_17-07-46

معرفی کتاب دوپینگ ریاضیات کنکور

✹ دوپینگ ریاضی کنکور ✹ جمع بندی به سبک دانلود فصل اول کتاب دوپینگ ریاضیات ❈ ویژگی های کتاب :☑  1 ) وقتی در حال خوندن درسنامه هستید میبینید مطالبی رو که توش اشکال داشتید بیشتر توضیح داده شده☑  2) ...
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۶

 مبحث : جامع دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۵

 مبحث : هندسه ، آنالیز و احتمال ، آمار دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۴

مبحث : درجه 2 ، الگو و دنباله ، لگاریتم دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۳

 مبحث : حد و پیوستگی ، مشتق و کاربرد  دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۲

مبحث : مثلثات دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

آزمون شماره ۱

مبحث تابع  دانلود پاسخنامه تشریحی
فاقد تصویر شاخص

فصل ۱۰ – سوال احتمالی سوم

❞ سوال احتمالی سوم : اثر تغییرات بر شاخص ها و ادغام ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱۰ – سوال احتمالی دوم

❞ سوال احتمالی دوم : شاخص های پراکندگی ❝
photo_2021-05-11_17-07-46

فصل ۱۰ – سوال احتمالی اول

❞ سوال احتمالی اول : مفاهیم اولیه و شاخص های مرکزی ❝
1 2 3 7