شرایط ۶۷ دانشگاه در ارائه خوابگاه/ کرونا شرایط خوابگاه را سخت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، هر ساله پس از اعلام نتایج اولیه آزمون سراسری دانشگاه‌های کشور شرایط دانشگاه خود را به اطلاع داوطلبان می‌رسانند تا داوطلبان بتوانند با اطلاع از این شرایط رشته مورد نظر خود را انتخاب کنند.

امسال با توجه به شیوع کروناویروس توصیه مسئولان آموزش عالی این است که داوطلبان انتخاب رشته خود را بومی و حتی‌المقدور نزدیک‌ترین دانشگاه را به محل سکونت خود انتخاب کنند.

بررسی وضعیت خوابگاه‌های دانشگاه‌های کشور نشان می‌دهد که از تعداد ۸۴ دانشگاهی که وضعیت امکانات رفاهی خود را اعلام کرده‌اند، تعداد ۶۱ دانشگاه در تامین خوابگاه دولتی با مشکل مواجه‌اند و شرایط خاصی را برای ارائه خوابگاه اعلام کرده‌اند و بیشترین میزان ارائه خوابگاه به صورت خودگردان و با اخذ هزینه صورت می‌گیرد.

دانشگاه شیراز تنها دانشگاهی است که اعلام کرده است با توجه به الزام رعایت شرایط پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی، امکان تخصیص خوابگاه و تغذیه برای دانشجویان در نیمسال اول سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۴۰۰ وجود ندارد.

۶ دانشگاه از جمله دانشگاه هنر اسلامی تبریز، دانشکده فنی و مهندسی گرمسار، دانشگاه هنر شیراز، مرکز آموزش عالی لامرد، دانشگاه صنعتی اراک و دانشگاه صنعتی همدان اعلام کرده‌اند که فاقد خوابگاه هستند و هیچ گونه تعهدی در خصوص تامین خوابگاه دانشجویان ندارند.

در مقابل ۱۶ دانشگاه و مرکز آموزش عالی دولتی اعلام کرده‌اند که خوابگاه ارائه می‌دهند و شروط خاصی را اعلام نکرده‌اند.

جدول دانشگاه‌های ارائه دهنده خوابگاه برای دانشجویان

ردیف نام دانشگاه ردیف نام دانشگاه
۱

مرکز آموزش عالی ممسنی
دارای خوابگاه برای دانشجویان پسر و دختر

۲

دانشکده ریاضی و کامپیوتر خوانسار
دارای خوابگاه برای دانشجویان پسر و دختر

۳

دانشکده فنی و حرفه‌ای دختران تهران (دکتر شریعتی)
دارای امکانات خوابگاهی

۴

دانشگاه بیرجند
اعطای خوابگاه دانشجویی به تمامی دانشجویان غیربومی / ارائه خوابگاه متأهلی

۵

مجتمع آموزش عالی فنی و مهندسی اسفراین
دارای خوابگاه و اولویت با دانشجویان روزانه

۶

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ملاثانی اهواز
دارای سرای مناسب پسرانه و دخترانه

۷

دانشگاه صنعت نفت
تأمین امکانات خوابگاه مجردی

۸

دانشگاه صنعتی شاهرود
ارائه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان

۹

دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار
ارائه خوابگاه به تمام پذیرفته شدگان

۱۰

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ارائه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان

۱۱

دانشگاه جهرم
دارای خوابگاه

۱۲

دانشکده علوم انسانی حضرت نرجس (س) (ویژه خواهران) رفسنجان
دارای خوابگاه

۱۳

دانشگاه گنبد
ارائه خوابگاه دولتی به حایزین شرایط و مهیا بودن خوابگاه خودگردان

۱۴

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
دارای خوابگاه

۱۵

دانشگاه یزد
ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه غیربومی و ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت

۱۶

دانشگاه زابل
ارائه خوابگاه به کلیه پذیرفته شدگان روزانه / به پذیرفته شدگان دختر دوره نوبت دوم / به پذیرفته شدگان پسر دوره نوبت دوم در صورت وجود ظرفیت خالی

تعداد ۶۱ دانشگاه در تامین خوابگاه دولتی با مشکل مواجه‌اند و بیشترین میزان ارائه خوابگاه به صورت خودگردان است. در این میان دانشجویان دختر نیز در اولویت واگذاری خوابگاه قرار دارند.

جدول شرایط خاص دانشگاه‌ها برای ارائه خوابگاه دانشجویی

ردیف نام دانشگاه توضیحات
۱ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان واگذاری خوابگاه به پذیرفته شدگان دارای شرایط / فاقد خوابگاه متاهلی
۲ دانشگاه صنعتی سهند عدم تعهدی در ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و آموزش مجازی
۳ دانشگاه مراغه واگذاری خوابگاه ملکی یا استیجاری و یا خودگردان در حد امکان به تمامی دانشجویان متقاضی
۴ دانشگاه صنعتی ارومیه دارای ظرفیت بسیار محدود سرای ملکی / اسکان دانشجویان ورودی جدید در سراهای خودگردان / عدم تعهد برای ارائه سرای ملکی
۵ دانشگاه محقق اردبیلی ارائه خوابگاه دولتی دانشجویان پسر به مدت ۲ نیمسال اول و ۲ نیمسال آخر و به دانشجویان دختر به مدت ۴ نیمسال اول / خوابگاه خودگردان به دانشجویان دوره شبانه
۶ دانشکده فنی و مهندسی گلپایگان عدم تعهد نسبت به دادن خوابگاه به تمام دانشجویان
۷

دانشگاه اصفهان

فاقد خوابگاه متاهلی / اولویت اسکان با دانشجویان مجرد جدید الورود غیربومی

۸ دانشگاه صنعتی اصفهان تامین اسکان دانشجویان برای ۶۰ درصد از متقاضیان واجد شرایط با اولویت رتبه در کنکور / عدم تعهد خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم
۹ دانشگاه هنر اصفهان فاقد خوابگاه دولتی / معرفی خوابگاه خودگردان در سطح شهر
۱۰ مرکز آموزش عالی شهرضا دارای خوابگاه خودگردان با ظرفیت محدود (پسران / دختران)
۱۱ دانشگاه هنر

فاقد امکانات خوابگاهی در تهران برای دانشجویان جدید / فاقد خوابگاه متاهلی / عدم امکان اسکان دانشجویان روزانه و واگذاری با اولویت

۱۲ دانشگاه شهید بهشتی ارائه خوابگاه فقط به دانشجویان دوره روزانه بر اساس نمره کنکور / عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان بومی ساکن استان‌های تهران و البرز / فاقد خوابگاه متأهلی
۱۳ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی فاقد خوابگاه برای پذیرفته شدگان دوره نوبت دوم / تخصیص خوابگاه به دانشجویان برحسب اولویت رتبه
۱۴ دانشگاه صنعتی شریف تامین خوابگاه صرفاً”برای دانشجویان روزانه غیر بومی به استثنای دانشجویان پردیس خودگردان و ساکنین شهرستانهای توابع تهران و البرز
۱۵ دانشگاه علامه طباطبایی اولویت واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه با رتبه‌های زیر هزار / اسکان سایر دانشجویان در صورت وجود ظرفیت / فاقد خوابگاه متاهلی
۱۶ دانشگاه علم و صنعت ایران واگذاری خوابگاه محدود در ۸ نیمسال تحصیلی / فاقد خوابگاه متاهلی / تخصیص خوابگاه برای متقاضیان به غیر از استان‌های تهران و البرز
۱۷ دانشگاه شهرکرد امکان واگذاری محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه / عدم واگذاری و عدم تعهد خوابگاه به دانشجویان غیر از روزانه / فاقد خوابگاه متاهلی
۱۸ دانشگاه بزرگمهر قاینات اسکان دانشجویان دختر در خوابگاه پردیس اصلی دانشگاه / اسکان دانشجویان پسر در خوابگاه خودگردان / اولویت اسکان با دانشجویان روزانه
۱۹ دانشکده فنی و مهندسی حضرت زینب (س) سبزوار دارای خوابگاه خودگردان
۲۰ دانشگاه تربت حیدریه فاقد خوابگاه ملکی و دارای خوابگاه خودگردان
۲۱ دانشگاه حکیم سبزواری ارائه خوابگاه با اولویت دانشجویان روزانه و بر اساس امتیازبندی
۲۲ دانشگاه صنعتی قوچان خوابگاه تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان دختر / خوابگاه خودگردان تحت نظارت دانشگاه برای دانشجویان پسر
۲۳ دانشگاه فردوسی مشهد ارائه خوابگاه به ۸۰ درصد دانشجویان روزانه، غیربومی، ساکنین شهرهای با فاصله بیش از ۱۰۰ کیلومتر / عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم
۲۴ مجتمع آموزش عالی گناباد فاقد خوابگاه دانشجویی دولتی / ارائه خوابگاه خودگردان
۲۵ مرکز آموزش عالی کاشمر ارائه خوابگاه خودگردان برای دانشجویان روزانه و شبانه
۲۶ دانشگاه بجنورد ارائه خوابگاه برای دانشجویان روزانه بر اساس اولویت / ارائه خوابگاه‌های غیردولتی برای سایر دانشجویان
۲۷ دانشگاه کوثر (ویژه خواهران) بجنورد دارای خوابگاه خصوصی (با ظرفیت محدود) زیرنظر دانشگاه
۲۸ دانشگاه صنعتی خاتم الانبیاء (ص) بهبهان فاقد خوابگاه متأهلی / واگذاری خوابگاه به دانشجویان روزانه واجد شرایط / عدم تعهد تامین خوابگاه دانشجویان نوبت دوم / عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان بومی تا شعاع ۵۰ کیلومتری بهبهان
۲۹ دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان نیمسال چهارم به بعد
۳۰ دانشگاه زنجان امکان تخصیص خوابگاه برای دانشجویان روزانه با شرایط خاص / عدم تعهد تأمین خوابگاه دولتی دانشجویان نوبت دوم / فاقد خوابگاه متأهلی

ادامه جدول شرایط دانشگاه‌ها برای ارائه خوابگاه دانشجویی

ردیف نام دانشگاه توضیحات
۳۱ دانشگاه دامغان ارائه خوابگاه ۸ نیمسال به دانشجویان دختر و ۴ نیمسال به دانشجویان پسر
۳۲ دانشگاه سمنان ارائه خوابگاه صرفاً به دانشجویان روزانه در اولین سال تحصیل / عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم و پردیس خودگردان
۳۳ دانشگاه فرزانگان (ویژه خواهران) ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه به مدت ۲ سال / عدم ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم
۳۴ دانشگاه سیستان و بلوچستان ارائه خوابگاه به دارندگان رتبه‌های تک رقمی مجرد به مدت ۸ نیمسال / ارائه خوابگاه به ۴۰ درصد از دانشجویان مجرد روزانه غیر بومی / فاقد خوابگاه متاهلی / عدم ارائه امکانات به سایر دانشجویان غیر روزانه
۳۵ دانشگاه سلمان فارسی کازرون دارای خوابگاه خودگردان
۳۶ دانشگاه شیراز عدم امکان تخصیص خوابگاه برای دانشجویان در نیمسال اول با توجه به الزام رعایت شرایط پروتکل‌های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی
۳۷ دانشگاه صنعتی شیراز اولویت واگذاری خوابگاه با رتبه‌های برتر
۳۸ دانشگاه فسا ارائه خوابگاه‌های تحت سرپرستی دانشگاه به دانشجویان
۳۹ مرکز آموزش عالی استهبان ارائه خوابگاه خودگردان و اداره توسط بخش خصوصی
۴۰ مرکز آموزش عالی فیروز آباد دانشجویان جدیدالورود در اولویت واگذاری خوابگاه
۴۱ مرکز آموزش عالی لار ارائه خوابگاه زیر نظر دانشگاه برای دانشجویان دختر به مدت ۴ سال و برای دانشجویان پسران به مدت یک سال
۴۲ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) (قزوین) ارائه خوابگاه برای ۳۵ درصد دانشجویان جدیدالورود غیر بومی با رعایت اولویت / فاقد خوابگاه متاهلی
۴۳ دانشکده علوم انسانی حضرت معصومه (س) (ویژه خواهران) قم عدم تعهد ارائه خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم
۴۴ دانشگاه صنعتی قم ارائه خوابگاه به صورت خودگردان (با نظارت دانشگاه)
۴۵ دانشگاه قم ارائه خوابگاه به رتبه‌های برتر کنکور سراسری / ارائه خوابگاه به دانشجویان روزانه دارای معدل برتر / ارائه خوابگاه به دانشجویان از خانواده معظم شهدا و ایثارگران، دانشجویان تحت پوشش نهادهای حمایتی، نیازسنجی از خانواده‌های نیازمند و بعد مسافت به ترتیب امتیاز / ارائه خوابگاه خودگردان برای سایر دانشجویان
۴۶ دانشگاه کردستان ارائه خوابگاه به تمام دانشجویان دختر دوره روزانه و ۵۰ درصد دانشجویان پسر دوره روزانه
۴۷ دانشگاه شهید باهنر کرمان ارائه محدود خوابگاه به دانشجویان روزانه / عدم تعهد خوابگاه برای دانشجویان مجتمع آموزش عالی بافت
۴۸ دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان واگذاری خوابگاه به دانشجویان پسر به تعداد محدود
۴۹ دانشگاه صنعتی کرمانشاه ارائه خوابگاه‌های استیجاری و خودگردان تحت نظارت دانشگاه
۵۰ دانشگاه گلستان فاقد خوابگاه دولتی و دارای خوابگاه خصوصی تحت نظارت دانشگاه
۵۱ دانشگاه گیلان ارائه محدود خوابگاه بر اساس امتیاز و ظرفیت به پذیرفته شدگان غیر بومی دوره روزانه
۵۲ دانشگاه لرستان ارائه خوابگاه دولتی به دانشجویان روزانه و نوبت دوم (دانشجویان دختر) / عدم تعهد خوابگاه دولتی برای دانشجویان پسر
۵۳ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل عدم واگذاری خوابگاه به دانشجویان نوبت دوم / اولویت خوابگاه با دانشجویان روزانه ساکن در خارج از استان مازندران
۵۴ دانشگاه علم و فناوری مازندران فاقد خوابگاه دولتی / ارائه محدود خوابگاه خودگردان برای دانشجویان دختر
۵۵ دانشگاه مازندران اولویت واگذاری خوابگاه بر اساس رتبه‌های برتر در هر رشته
۵۶ دانشگاه اراک ارائه خوابگاه به دارندگان رتبه‌های برتر کنکور / عدم امکان ارائه خوابگاه به همه دانشجویان / اختصاص خوابگاه با اولویت از نیمسال چهارم به بعد
۵۷ دانشگاه تفرش ارائه خوابگاه به دانشجویان دختر (روزانه و نوبت دوم) / ارائه خوابگاه به دانشجویان پسر (روزانه ونوبت دوم) در سال اول
۵۸ دانشگاه هرمزگان عدم ارائه خوابگاه برای دانشجویان پسر ورودی جدید / عدم تعهد خوابگاه مجتمع آموزش عالی میناب
۵۹ دانشگاه سیدجمال الدین اسد آبادی تامین خوابگاه تحت نظارت دانشگاه و با اخذ هزینه مصوب
۶۰ دانشگاه ملایر ارائه خوابگاه به دانشجویان جدید الورود غیر بومی روزانه به مدت ۴ نیمسال تحصیلی / ارائه خوابگاه خودگردان برای سایر دانشجویان
۶۱ دانشگاه اردکان دارای خوابگاه خودگردان برای دانشجویان پسر و دختر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *