برنامه جمع بندی 20 روزه

  📌 برنامه روز هشتم مقدمات تابع

    امروز کار اصلی مون چیدن و مهیاکردن مقدمات برای ‌ورود پرقدرت به این فصل سرنوشت سازه .

   هم یه کلاس دو ساعته داریم که مفاهیم تو ۶ تا بیست دقیقه از زیر صفر آموزش دادم و بعدش جلسه صفر بسسسسیار مهم 

   اگر اینا رو بلدین خلاصه نویسی کنین و اگر بلد نیستین حتما ببینین که بتونین فردا وارد تست زنی بشین 💪🏽💪🏽💪🏽💪🏽

آموزش ریاضیات پایه در بخش های بیست دقیقه ای
جلسه صفر ریاضیات پایه