0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
کنکور با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران آغاز شد_۵f3d19e377c10.jpeg

کنکور با رعایت پروتکل های بهداشتی در استان تهران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه ۲۹ مردادماه اولین روز برگزاری کنکور سراسری کار خود را همزمان با سراسر کشور در استان تهران نیز آغاز کرد و داوطلبان اولین گروه آموزشی یعنی هنر با رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی و فاصله ...