0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 ویروس کرونا دانشگاه ها سال تحصیلی جدید تعویق کنکور
شمشیر تناقض «تعویق» یا «برگزاری» بر سر داوطلبان آزمونها_5f201891ef8bf.jpeg

شمشیر تناقض «تعویق» یا «برگزاری» بر سر داوطلبان آزمونها

به گزارش خبرنگار مهر، از زمان شیوع کروناویروس در دنیا و ایران چند ماهی گذشته است و هر آنچه کرونا به عنوان یک پدیده عجیب و غریب ایجاد کرده است دامنه این عجایب به فعالیت های روزمره انسان ها هم ...