0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 نفرات برتر کنکور سازمان سنجش
نفرات برتر کنکور ۹۹ معرفی شدند_5f674a1185977.jpeg

نفرات برتر کنکور ۹۹ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اسامی ۱۰ نفر اول در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی و ۵ نفر اول در گروه‌های هنر و زبان‌های خارجی را منتشر کرد. گروه آزمایشی علوم ریاضی ...