0
09013173988
لیست مطالب
فرم نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری ۹۹ فعال شد_۵f3d19bc8cca5.jpeg

فرم نظرسنجی از داوطلبان کنکور سراسری ۹۹ فعال شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...