0
09013173988
لیست مطالب
رقابت ۱ هزار و۲۰۰نفر داوطلب کنکور در ۶ حوزه امتحانی سیریک_۵f3e6b6d6c8ca.jpeg

رقابت ۱ هزار و۲۰۰نفر داوطلب کنکور در ۶ حوزه امتحانی سیریک

محمد ترکمانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه کنکور سراسری سال ۹۹ همزمان با سراسر کشور و با رعایت دستور العمل های بهداشتی در سیریک برگزار می شود اظهار کرد: از مجموع این تعداد از داوطلبان کنکور ...