0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 علوم تجربی سازمان سنجش توزیع کارت کنکور فاطمه زرین آمیزی
امکان دریافت کارت کنکور برای داوطلبان علوم تجربی و زبان فراهم شد_5f3e6b3a3fba6.jpeg

امکان دریافت کارت کنکور برای داوطلبان علوم تجربی و زبان فراهم شد

فاطمه زرین آمیزی سخنگوی سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با خبرنگار مهر  گفت: کارت داوطلبان کنکور ۹۹ تا ۲۴ ساعت قبل از آزمون برای مشاهده و پرینت در سایت سازمان سنجش آموزش کشور قابل دریافت است. وی افزود: آزمون ...