تعویق کنکور امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی امروز در وزارت بهداشت در حاشیه نشست ستاد ملی پیگیری آیین ماه محرم در شرایط بیماری کرونا گفت: کنکور سراسری باید در موعد مقرر که در ستاد ملی کرونا قید و تصویب شده برگزار می‌شد. وی با اشاره به برگزاری کنکورهای ارشد و دکتری سال ۹۹ در شرایط […]