0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 سازمان سنجش فاطمه زرین آمیزی توزیع کارت کنکور
۹۸۰ هزار داوطلب کنکور ۹۹ کارت ورود به جلسه دریافت کردند_5f3e6b4063e52.jpeg

۹۸۰ هزار داوطلب کنکور ۹۹ کارت ورود به جلسه دریافت کردند

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد و آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد ...