0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 سازمان سنجش توزیع کارت کنکور ویروس کرونا
آغاز توزیع کارت کنکور ۹۹ از فردا/ تکالیف داوطلبان برای رفع نقص_5f3a76aba0c4b.jpeg

آغاز توزیع کارت کنکور ۹۹ از فردا/ تکالیف داوطلبان برای رفع نقص

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...