0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 توزیع کارت کنکور مصلی تهران
راهنمای کنکوری ها برای حوزه مصلی امام خمینی (ره) تهران منتشر شد_5f3bc822e216b.jpeg

راهنمای کنکوری ها برای حوزه مصلی امام خمینی (ره) تهران منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...