0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای کنکور 99 انتخاب رشته سازمان سنجش فاطمه زرین آمیزی پذیرش دانشجو پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی
امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۹_5f6f328d4d58c.jpeg

امشب آخرین مهلت انتخاب رشته کنکور ۹۹

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۹۹ از دوم مهرماه ۹۹ در سایت سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شده است و تاکنون از میان یک میلیون و ۱۲ هزار و ۴۰۶ ...