0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
جوان ترین و مسن ترین داوطلبان کنکور/ از استان تهران و اصفهان_۵f3d19e9c75bc.jpeg

جوان ترین و مسن ترین داوطلبان کنکور/ از استان تهران و اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریور ماه ۹۹ در گروه های آزمایشی هنر، علوم ریاضی و فنی، علوم انسانی، علوم تجربی و زبان های خارجی برگزار می شود. ...