0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای پذیرش بدون آزمون پذیرش بر اساس سوابق تحصیلی سازمان سنجش کنکور 99
انجام ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه ها در مردادماه_5ed3a1d867012.jpeg

انجام ثبت نام و انتخاب رشته های بدون آزمون دانشگاه ها در مردادماه

به گزارش خبرنگار مهر، دفترچه راهنمای ثبت‌نام و انتخاب رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی سراسری سال ۱۳۹۹ اصلاح شد. داوطلبان متقاضی رشته‌های بدون آزمون دانشگاه ها می توانند دفترچه اصلاح شده پذیرش رشته‌های با سوابق تحصیلی را ...