0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
پروتکل بهداشتی ویژه کنکور ۹۹ اعلام شد/ افزایش فاصله صندلی ها_۵f37d39094e93.jpeg

پروتکل بهداشتی ویژه کنکور ۹۹ اعلام شد/ افزایش فاصله صندلی ها

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...