0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای ویروس کرونا کنکور 99 زبان های خارجی سازمان سنجش پذیرش دانشجو
کنکور گروه زبان های خارجی برگزار شد/ پایان آزمون در ایام کرونا_5f410e3e7c84d.jpeg

کنکور گروه زبان های خارجی برگزار شد/ پایان آزمون در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...