0
09013173988
لیست مطالب
کنکور هنر آغاز شد/رقابت در متفاوت ترین آزمون سراسری در ایام کرونا_۵f3d19ff22bd4.jpeg

کنکور هنر آغاز شد/رقابت در متفاوت ترین آزمون سراسری در ایام کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...