0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
نظارت بهداشت محیط در کلیه مراحل برگزاری کنکور سراسری_۵f3d19c7edec7.jpeg

نظارت بهداشت محیط در کلیه مراحل برگزاری کنکور سراسری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، مهندس محسن فرهادی درخصوص نظارت بهداشت محیط در کلیه مراحل برگزاری کنکور سراسری، اظهار داشت: بعد از اینکه تاریخ برگزاری کنکور قطعی شد، جلسات کارشناسی مستمری با سازمان سنجش آموزش کشور ...