0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای ستاد ملی مقابله با کرونا ویروس کرونا کنکور 99 تعویق کنکور
مخالفت ستاد کرونا با تعویق کنکور/کنکور در موعد قبلی برگزار می شود_5f33df3bc523c.jpeg

مخالفت ستاد کرونا با تعویق کنکور/کنکور در موعد قبلی برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا با موضوع اضطرار کنکور سراسری امروز ۲۱ مردادماه برگزار شد. بر اساس بیانیه مشترک وزرای علوم و بهداشت به دنبال این جلسه، بنا شد تا آزمون سراسری دانشگاه‌ها و ...