0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای سازمان سنجش کنکور 99 دانشگاه های ایران حسین توکلی
مهلت مجدد ثبت نام کنکور ۹۹ از ۱۲ اسفند_5ed3a2106c4e2.jpeg

مهلت مجدد ثبت نام کنکور ۹۹ از ۱۲ اسفند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور همراهی با آن دسته از داوطلبان متقاضی شرکت در کنکور سراسری‌ سال‌ ۱۳۹۹ رشته های با آزمون دانشگاه ها و مؤسسات‌ آموزش‌ عالی که در مهلت ۱۶ تا ۲۷ بهمن ...