0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای سازمان سنجش نظام وظیفه کنکور 99
تمدید مهلت معافیت تحصیلی دانش آموزان دیپلم برای کنکور ۱۳۹۹_5eef7fcf89d3d.jpeg

تمدید مهلت معافیت تحصیلی دانش آموزان دیپلم برای کنکور ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان سنجش آموزش کشور اعلام کرده است: باتوجه به اعلام معاونت نیروی انسانی ستادکل نیروهای مسلح، کلیه مشمولین وظیفه که درسال ۱۳۹۸ موفق به اخذ دیپلم شده اند و مهلت یکساله معرفی آنان برای خدمت وظیفه ...