0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای دکتر ابراهیم خدایی ستاد نقشه علمی کشور ویروس کرونا کنکور 99
کنکور ۲۰ روز پس از پایان امتحانات نهایی متوسطه برگزار می شود_5ed3a1cd9f334.jpeg

کنکور ۲۰ روز پس از پایان امتحانات نهایی متوسطه برگزار می شود

 به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، ابراهیم خدایی در نشست ستاد نقشه جامع علمی گفت: در مورد آزمون سراسری طبق مصوبات، ۲۰ روز بعد از پایان امتحانات سال ششم متوسطه یعنی کلاس ۱۲ آزمون سراسری باید ...