0
09013173988
لیست مطالب
کلید اولیه کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ منتشر شد_۵f45027a7dfa1.jpeg

کلید اولیه کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه با رقابت بیش از یک میلیون و ۲۴۷ هزار و ۴۴۹ در ۳۹۲ شهر کشور برگزار شد. کلید اولیه سؤالات آزمون سراسری ...