0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی نقل و انتقال دانشجویان کنکور 99
جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور ۹۹_5f4a48d657d1b.jpeg

جزئیات تسهیلات جدید فرزندان اعضای هیات علمی در کنکور ۹۹

به گزارش خبرنگار مهر، دستورالعمل اجرایی مصوبه جلسه ۷۳۵ تاریخ ۲۵ تیرماه ۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص نقل و انتقال فرزندان اعضای هیأت علمی با امضای دکتر منصور غلامی وزیر علوم، دکتر سعید نمکی وزیر بهداشت و دکتر ...