0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای درمان و آموزش پزشکی تعویق کنکور
جزئیات نحوه برگزاری کنکور/ زمان‌های اعلام نتیجه اولیه و نهایی_5f3a76a5e084c.jpeg

جزئیات نحوه برگزاری کنکور/ زمان‌های اعلام نتیجه اولیه و نهایی

دکتر ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فرآیند اجرایی آزمون سراسری سال ۹۹ که اولین کنکور سراسری در ایام کرونا است، گفت: پیش از این زمانی که قرار شد سنجش مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا را اجرا ...