0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای دانشگاه های علوم پزشکی خوابگاه دانشجویی کنکور 99 انتخاب رشته نقل و انتقال دانشجویان آموزش پزشکی
ممنوعیت انتقال در برخی علوم پزشکی ها/ دانشگاه ها خوابگاه نمی دهند_5f6b3e984449f.jpeg

ممنوعیت انتقال در برخی علوم پزشکی ها/ دانشگاه ها خوابگاه نمی دهند

به گزارش خبرنگار مهر، مشخصات و شرایط دانشگاه ها علوم پزشکی و مؤسسات وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ اعلام شد. دانشجویان پذیرفته شده در پردیس های خودگردان، ظرفیت های ...