0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای دانشگاه های علوم پزشکی آموزش پزشکی دندانپزشکی داروسازی کنکور 99 انتخاب رشته علوم تجربی
ظرفیت ۸ هزار نفری ۳ رشته پرطرفدار علوم پزشکی در کنکور سراسری_5f6b3ea344c60.jpeg

ظرفیت ۸ هزار نفری ۳ رشته پرطرفدار علوم پزشکی در کنکور سراسری

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی ظرفیت پذیرش رشته‌های تحصیلی گروه آزمایشی علوم تجربی در دوره‌های مختلف روزانه، نوبت دوم (شبانه)، مناطق محروم، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی و پیام نور نشان می‌دهد که این ظرفیت ۵۴ هزار ...