0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای حسابان کنکور
graph – site

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (لگاریتم)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   4 آذر 1401 - سوالات پایه های مستقل ( لگاریتم )
graph – site

تحلیل آزمون 4 آذر – دوازدهم تجربی (مثلثات)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   4 آذر 1401 - سوالات پایه دوازدهم ( مثلثات )
graph – site

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   20 آبان 1401 - سوالات پایه های مستقل
graph – site

تحلیل آزمون 20 آبان – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   20 آبان 1401 - سوالات پایه دوازدهم
graph – site

آموزش ریاضی پایه یازدهم – ترسیم هندسی

آموزش ریاضی تجربی و حسابان به سبک بابک سادات   آموزش مفاهیم اصلی ریاضیات پایه یازدهم - ترسیم هندسی
graph – site

تحلیل آزمون 6 آبان – دوازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   6 آبان 1401 - دوازدهم تجربی
یازدهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – یازدهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   22 مهر 1401 - سوالات پایه یازدهم تجربی
دهم تجربی

تحلیل آزمون 22 مهر – دهم تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   22 مهر 1401 - سوالات پایه دهم تجربی
graph – site

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (2)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   22 مهر 1401 - سوالات پایه های مستقل
graph – site

تحلیل آزمون 22 مهر – دوازدهم تجربی (1)

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   22 مهر 1401 - سوالات پایه دوازدهم
1 2 3 6