0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای توزیع کارت کنکور کنکور 99 سازمان سنجش
کارت کنکور سراسری ۹۹ منتشر شد/ امکان رفع نقص کارت در ۲ روز_5f3bc834e2dfc.jpeg

کارت کنکور سراسری ۹۹ منتشر شد/ امکان رفع نقص کارت در ۲ روز

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...