0
09013173988
فیلم ضبط شده ( کیفیت HD ) با توجه به اشکال پیش اومده برای فایل اچ دی ، فایل ضبط شده متناسب با مطالب همین جلسه بارگزاری شده . مبحث تکمیلی با توجه به اشکال پیش اومده برای فایل اچ دی ، فایل ضبط شده متناسب با مطالب همین جلسه بارگزاری شده . جزوه جلسه […]
برای دسترسی به این صفحه، باید کلاس آنلاین ریاضی دهم یا کلاس آنلاین ریاضی دهم و یازدهم را خریداری کنید.