0
09013173988
فیلم ضبط شده ( کیفیت HD ) با توجه به اشکال پیش اومده برای فایل اچ دی ، فایل ضبط شده متناسب با مطالب همین جلسه بارگزاری شده . مبحث تکمیلی با توجه به اشکال پیش اومده برای فایل اچ دی ، فایل ضبط شده متناسب با مطالب همین جلسه بارگزاری شده . جزوه جلسه […]
این صفحه فقط برای اعضاء در دسترس است.