0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴

تست های فصل هشتم ( الگو و تصاعد )

❊ فصل هشتم : الگو و تصاعد و مجموعه ها ❊

❜ برای مشاهده ویدیو حل تست ها روی عنوان مورد نظر کلیک کنید . ❛

سوال ۱ ) تجربی ۹۸ خارج

سوال ۲ ) تجربی ۹۸

سوال ۳ ) تجربی ۹۲

سوال ۴ ) تجربی ۸۸

سوال ۵ ) تجربی ۹۲ خارج

سوال ۶ ) تجربی ۹۰

سوال ۷ ) ریاضی ۹۱ خارج

سوال ۸ ) تجربی ۸۸ خارج

سوال ۹ ) ریاضی ۹۵ خارج

سوال ۱۰ ) ریاضی ۹۷

سوال ۱۱ ) ریاضی ۹۸

سوال ۱۲ ) ریاضی ۹۸ خارج