کلاس آمادگی امتحان نهایی

این هم قولی که برای امتحان نهایی تون داده بودم . بچه های تجربی روز پنجشنبه ۶ خرداد و بچه های ریاضی روز جمعه ۱۵ خرداد . هر دو کلاس رایگانه و در سایت کلاسینو برگزار میشه . فقط برای بار چندم اعلام می کنم بچه هایی که ریاضی شون ضعیفه باید قبل از کلاس […]

example

vido tutorial controls=”controwidth=”۶۴۰px” height=”۳۸۰px”ls”Your browser does not support the video tag.