0
09013173988
لیست مطالب
graph – site

آزمون تعیین سطح مقدمات ریاضی

مقدمات ریاضیات و تابع برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
۱

تدریس مفاهیم اصلی حد و پیوستگی

    بصورت خلاصه و تیپ بندی شده
graph – site

مقدمات و پیش نیازهای فصل حد و پیوستگی

  تمام مقدمات و پیش نیازهای لازم
Slide1

مثلثات – اتحادهای مثلثاتی رشته ریاضی

  📌 مثلثات - اتحادهای مثلثاتی رشته ریاضی و تکمیلی رشته تجربی
Slide2

مثلثات – روش یادگیری اتحادهای مثلثاتی

  📌 مثلثات - روش یادگیری اتحادهای مثلثاتی
Slide4

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت سوم )

  خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش سوم
Slide3

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت دوم )

  خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشتهبخش دوم
Slide2

تدریس مفاهیم اصلی آمار ( قسمت اول )

  خلاصه درس - تحلیل کتاب درسی - حل آزمونهای سالهای گذشته بخش اول
Slide5

مثلثات – تدریس نمودار تانژانت

  📌 تدریس نمودار تانژانت
Slide4

مثلثات – جابجایی های افقی در نمودارهای مثلثاتی

  📌 جابجایی های افقی در نمودارهای مثلثاتی
1 2