0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
محتوای تحلیل آزمون
ریاضیگ

تحلیل آزمون 16 اردیبهشت – ریاضی

تحلیل سوالات درس حسابان آزمون قلم چی   16 اردیبهشت - رشته ریاضی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
تجربی

تحلیل آزمون 16 اردیبهشت – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی    16 اردیبهشت - رشته تجربی  برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
ریاضی

تحلیل آزمون 2 اردیبهشت – ریاضی

تجربی

تحلیل آزمون 2 اردیبهشت – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی    2 اردیبهشت - رشته تجربی
ria

تحلیل آزمون 19 فروردین – ریاضی

تحلیل سوالات درس حسابان آزمون قلم چی    19 فروردین - رشته ریاضی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
taj

تحلیل آزمون 19 فروردین – تجربی

تحلیل سوالات درس ریاضی آزمون قلم چی   19 فروردین - رشته تجربی برای دانلود پاسخ تشریحی اینجا کلیک کنید
ria

تحلیل آزمون 7 فروردین – ریاضی

ریاضیات به سبک بابک سادات
taj

تحلیل آزمون 7 فروردین – تجربی

آموزش به سبک بابک سادات
تجربی

تحلیل آزمون 20 اسفند – تجربی

 قسمت اول : مشتق و کاربرد مشتق  قسمت دوم : لگاریتم
ریاضی

تحلیل آزمون 20 اسفند – ریاضی

   20 اسفند - رشته ریاضی
1 2 3 6