0
09013173988
لیست مطالب
۱

تحلیل آزمون ۳ اسفند ۹۷ کانون – کاربرد مشتق

  3 اسفند 97 - رشته تجربی
۹

تحلیل آزمون ۹ اسفند ۹۸ کانون – کاربرد مشتق

9 اسفند 98 - رشته تجربی
graph – site

تحلیل آزمون ۲۴ بهمن قلم چی

  24 بهمن
graph – site

تحلیل آزمون ۲۶ دی قلم چی – ریاضی

  26 دیماه - رشته ریاضی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
graph – site

تحلیل آزمون ۲۶ دی قلم چی – تجربی

  26 دیماه - رشته تجربی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
graph – site

تحلیل آزمون ۲۸ آذر قلم چی – ریاضی

  28 آذر - رشته ریاضی
graph – site

تحلیل آزمون ۲۸ آذر قلم چی – تجربی

  28 آذر - رشته تجربی
graph – site

تحلیل سوالات حد و پیوستگی آزمون های سال قبل کانون

  30 آذر 97 و 29 آذر98 قلمچی رشته ریاضی و تجربی
Slide2

تحلیل آزمون ۱۴ آذر قلم چی – تجربی

  14 آذر - رشته تجربی
Slide1

تحلیل آزمون ۱۴ آذر قلم چی – ریاضی

14 آذر - رشته ریاضی .h_iframe-aparat_embed_frame{position:relative;}.h_iframe-aparat_embed_frame .ratio{display:block;width:100%;height:auto;}.h_iframe-aparat_embed_frame iframe{position:absolute;top:0;left:0;width:100%;height:100%;}
1 2 3