0
09013173988
لیست مطالب
عکس ۱۰

آزمون شبیه ساز شماره ۱۰

آزمون آخر وتکمیل پیش بینی برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۹

آزمون شبیه ساز شماره ۹

ادامه پوشش 8 آزمون قبل برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۸

آزمون شبیه ساز شماره ۸

ادامه پوشش مطالب از 7 آزمون قبلی برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۷

آزمون شبیه ساز شماره ۷

ادامه پوشش مباحث 6 آزمون قبلی برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۶

آزمون شبیه ساز شماره ۶

ادامه پوشش مطالب بصورت تجمعی و مبحثی از 5 آزمون قبل برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۵

آزمون شبیه ساز شماره ۵

ادامه پوشش مطالب از 4 آزمون قبلی برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۴

آزمون شبیه ساز شماره ۴

ادامه پوشش مطالب و مفاهیم 3 آزمون قبلی برای دانلود اینجا کلیک کنید
عکس ۳

آزمون شبیه ساز۳

از آزمون 3 تا 10 به منظور دوره و افزایش تمرکز بودجه بندی رو بصورت مبحثی گذاشتم . 5 تای اول تابع -4 تای بعدی مثلثات -  4 تای بعدی حد و پیوستگی -6 تا مشتق و کاربرد - 3 ...
عکس ۲-

آزمون شبیه ساز ۲

این آزمون در ادامه آزمون یک علاوه بر جامع بودن و رعایت دقیق بودجه بندی و شماره سوالات به بقیه کار پوشش مطالب می پردازد. برای دانلود اینجا کلیک کنید
شبیه ساز یک

آزمون شبیه سازشماره۱

این آزمون کاملا بر اساس بودجه بندی کنکور 98 طراحی شده و نزدیکترین مجموعه به کنکور 99 به حساب می آید. البته توجه داشته باشید که 9 آزمون بعدی هم حتما باید بررسی شوند. برای دانلود اینجا کلیک کنید