0
09013173988
لیست مطالب
تعویق کنکور امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح می شود_۵f328dcd333e3.jpeg

تعویق کنکور امروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا مطرح می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی امروز در وزارت بهداشت در حاشیه نشست ستاد ملی پیگیری آیین ماه محرم در شرایط بیماری کرونا گفت: کنکور سراسری باید در موعد مقرر که در ستاد ملی کرونا قید و تصویب شده ...