0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
مراکز رفع نقص کارت کنکور سراسری ۹۹ معرفی شدند_۵f353089805cd.jpeg

مراکز رفع نقص کارت کنکور سراسری ۹۹ معرفی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، کنکور سراسری سال ۱۳۹۹ در روزهای ۲۹، ۳۰ و ۳۱ مرداد و اول شهریورماه ۹۹ برگزار می‌شود آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و ...