0
09013173988
لیست مطالب
جزئیات نحوه پاسخگویی به سئوالات کنکور ۹۹/ ارائه دو مجموعه سئوال_۵f3bc8175ea15.jpeg

جزئیات نحوه پاسخگویی به سئوالات کنکور ۹۹/ ارائه دو مجموعه سئوال

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون عمومی و اختصاصی داوطلبان گروه آزمایشی هنر در صبح چهارشنبه ۲۹ مرداد، داوطلبان گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی و علوم انسانی در صبح پنجشنبه ۳۰ مرداد، داوطلبان گروه آزمایشی علوم تجربی در صبح جمعه ...