0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
تاریخ دقیق برگزاری ۵ گروه آزمایشی کنکور ۹۹ اعلام شد_۵f19838069910.jpeg

تاریخ دقیق برگزاری ۵ گروه آزمایشی کنکور ۹۹ اعلام شد

فاطمه زرین آمیزی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور مساعدت و همراهی بیشتر با داوطلبان و رعایت کامل دستورالعمل‌های بهداشتی از جمله ایجاد فرصت مناسب برای ضدعفونی کردن فضا، امکانات و تجهیزات از سوی حوزه‌های برگزاری آزمون و ...