0
۰۹۲۱۸۱۷۸۳۹۴
لیست مطالب
نظارت کارگروه ویژه کنکور ۹۹ بر اجرای پروتکل های بهداشتی_۵f295307b4829.jpeg

نظارت کارگروه ویژه کنکور ۹۹ بر اجرای پروتکل های بهداشتی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر حق دوست در برنامه زنده تلویزیونی گفت: پس از بررسی های فراوان و انعکاس نقطه نظرات مختلف کارشناسی، مردم و داوطلبان به این نتیجه رسیدیم که روش های جایگزینی که مطرح می شود ...