0
09013173988
لیست مطالب
یکهزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری در دماوند با هم رقابت می کنند_۵f3bc8014ad0d.jpeg

یکهزار نفر از داوطلبان کنکور سراسری در دماوند با هم رقابت می کنند

حیدر امیر پور در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری آزمون سراسری سال ۹۹ همزمان با سراسر کشور از روز چهارشنبه ۲۹ مرداد تا روز شنبه یکم شهریور ماه خبر داد و اظهار داشت: طی چهار روز برگزاری در مجموع ...