0
09013173988

برنامه آمادگی آزمون قلم چی

graph – site

تحلیل آزمون ۲۰ فروردین قلم چی – رشته ریاضی و تجربی

  ۶۰ سوال خیلی خوب و مفید آزمون ۲۰ فروردین کانون ( رشته ریاضی و تجربی ) در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
graph – site

تحلیل آزمون ۷ فروردین – جمع بندی ریاضیات پایه

  ۵۰ سوال خیلی خوب و مفید در این ویدیو توسط مهندس بابک سادات تحلیل و بررسی شده است .
۱۹

تحلیل آزمون ۶ فروردین – جمع بندی ریاضیات پایه

  یک آزمون ریاضی پایه بی نظیر از ۵ فصل اصلی و پرتست کنکور
ریا

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – ریاضی

    ۸ اسفند - رشته ریاضی
تج

تحلیل آزمون ۸ اسفند قلم چی – تجربی

    ۸ اسفند - رشته تجربی
۱

تحلیل آزمون ۳ اسفند ۹۷ کانون – کاربرد مشتق

  ۳ اسفند ۹۷ - رشته تجربی
۹

تحلیل آزمون ۹ اسفند ۹۸ کانون – کاربرد مشتق

۹ اسفند ۹۸ - رشته تجربی
graph – site

تحلیل آزمون ۲۴ بهمن قلم چی

  ۲۴ بهمن
graph – site

تحلیل آزمون ۲۶ دی قلم چی – ریاضی

  ۲۶ دیماه - رشته ریاضی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید
graph – site

تحلیل آزمون ۲۶ دی قلم چی – تجربی

  ۲۶ دیماه - رشته تجربی برای دانلود سوالات آزمون کلیک کنید